Stichting KunstRiVieren

Vanaf augustus 2023 werkt Freija Poll tevens voor Stichting Kunstrivieren. De projecten die zij onder de noemen Baarnse Bende uitvoert vallen hier tevens onder. Hieronder leest u meer over deze Stichting:

Over Stichting KunstRIVieren:

Stichting KunstRiVieren heeft als doelstelling het bevorderen van verbinden tussen mensen door middel van theater, dans, muziek of enig andere (kunstzinnige) activiteit. We richten ons hierbij op mensen met verschillende (culturele) afkomsten, seksuele geaardheden, leeftijden, sociaal-economische posities en beperkingen. Iedereen is welkom. We maken verschillende thema’s bespreekbaar en door het vertellen van diverse verhalen rondom deze thema’s worden de deelnemers in hun kracht gezet en wordt hun zelfvertrouwen versterkt. Via onze optredens/projecten creĆ«ren we empathie en inzicht in andermans cultuur, situatie, beperking of denkwijze. We helpen (jonge)kunstenaars maar al te graag met de sociaal-kunstzinnige projecten die zij opzetten die aan bovenstaande doelstellingen moeten voldoen.

Het huidige bestuur van deze stichting bestaan uit:

  • Els Reijn (voorzitter)
  • Ineke Liberg (secretaris)
  • Bryan van den Broek (penningmeester)