OverMalbruggen

Van 2019 tot 2021 heeft Freija Poll in Malbrugen gewoond. In de tijd dat zij hier woonden leerde ze veel verschillende mensen kennen met verschillende achtergronden, culturen, beperkingen en van verschillende leeftijden en genders. Malburgen wordt vaak gezien als achterstandswijk maar Freija ervaarde het juist als prachtwijk vol met verhalen. Ze wilde niets liever dan deze verhalen eens vertellen in de vorm van toneel, dans of muziek.

Vanuit dit gedachtegoed heeft zij Stichting Malburgen opgericht. Onder deze Stichting valt Theatergroep OverMalbruggen een inclusieve theatergroep waar iedereen welkom is ongeacht cultuur, achtergrond, leeftijd, gender, sociaaleconomische status en beperking. Het is een diverse groep, waarvan veel deelnemers inmiddels vrienden zijn geworden. Ze hebben elkaar en andere buurtbewoners (publiek ed.) leren kennen door de kunstzinnige activiteiten van OverMalbruggen en zijn sterker in hun schoenen komen te staan.

Als zakelijk leider was Freija actief binnen deze groep. Ze zette o.a. haar interviewkwaliteiten in om de wijk te leren kennen maar ook haar planning en regel talent en warme verschijning. Alles om de deelnemers welkom te heten en hen te laten stralen in een voorstelling.

Zie tevens de website van OverMalbruggen :